Вход Регистрация
Каталог товаров

Словари

Словари

Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
100 000 слов. Словник суч. укр. мови. Разом,окремо,через дефiс,з апострофом
Пропонований словник розкриває одне з актуальних питань української орфографії — написання слів разом, окремо, через дефіс, а також з апострофом. Основні словникові статті становлять слова, підібрані з активного лексичного запасу сучасної української мови. Кожне слово у словнику супроводжується к …
60.00 грн.
Ілюстрований англо-український словник
На початковому етапі вивчення іноземної мови діти повинні за¬своїти певний обсяг лексики, який із часом буде розширюватися. Ця яскрава книжка стане для малюків першим підручником з анг¬лійсь-кої мови. Усі слова в словнику подано з пояснювальними малюнками та фонетичною транскрипцією. Книгу доповн …
43.00 грн.
Мегасловник школяра 1-12
Мегасловник школяра містить повну добірку розділів-словників з української мови: словники синонімів, антонімів, паронімів, омонімів, фразеологічний словник, перекладний російсько-український словник сталих виразів та словник наголосів. Це видання є незамінним помічником школяра й абітурієнта як н …
35.00 грн.
Н-Р,Р-Н словарь школьника 20 000 слов
Словарь составлен с учетом новейших учебно-методических требований, а также пожеланий учащихся и включает базовую лексику современного немецкого языка.
23.00 грн.
Німецько-укрїнський, украіно-німецько словник
Словник вміщує близько 40 000 найбільш уживаних слів німецької мови, а також типові словосполучення та фразеологічні вирази, граматичний коментар
60.00 грн.
Орфографiчний словник сучасноi укр.мови: 30000 слов
Словник уміщує понад 30 000 слів сучасної української мови. Це загальновживана лексика, наукова та технічна термінологія, географічні назви тощо. Над словами й формами слів позначено наголоси. Написання слів узгоджено з українським правописом. Видання адресоване учням, абітурієнтам, студентам, ви …
29.00 грн.
Словники від А до Я. Англо-український словник 101 000 слів
Словник містить близько 101000 слів англійської мови, які найчастіше використовуються у мовленні, а також типові словосполучення та фразеологічні вирази. Англо-український та українсько-англійський словник призначений як для перекладачів, викладачів, аспірантів, наукових працівників, учителів, ст …
48.00 грн.
Словники від А до Я. Орфографический словарь русского языка 70000 слов
Словарь содержит около 70 000 слов современного русского литературного языка, в том числе иностранного происхождения. Словарь призван способствовать повышению культуры речи и уровня грамотности. Предназначается для широкого круга читателей.
44.00 грн.
Словники від А до Я. Словник труднощів української мови
В словаре собраны наиболее сложные в употреблении слова . Объясняется правописание слов , особенности ударения , словообразования , подается грамматическая и стилистическая характеристика слов , приводятся примеры возможной сочетаемости слов и управления. В издании обозначены изменения значений с …
51.00 грн.
Словники від А до Я. Сучасний російсько-український
Містить близько 55 000 найуживаніших слів та виразів. Це видання є універсальним словником-довідником, в якому містяться і найбільш складні правописні і орфоепічні норми української та російської мов, випадки слововживання, які не збігаються в українській та російських мовах, і парадигми відмінюв …
37.00 грн.
Словники від А до Я. Сучасний словник іншомовних слів
Унікальне видання. У словнику зібрані сучасні тлумачення понять і термінів з усіх галузей життя. Подані відомості про походження слів. Наведені граматичні форми.
51.00 грн.
Словники від А до Я. Сучасний тлумачний словник української мови 55 000 слів
Пропонований тлумачний словник містить 55 000 реєстрових слів і словосполучень найуживанішої лексики розмовної мови, книжної сфери, термінологічної лексики. До багатьох термінів або іншомовних слів подано українські відповідники. У словник введено також значну кількість слів іншомовного походженн …
48.00 грн.
Словники від А до Я. Сучасний фразеологічний словник української мови
Словник відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. В ньому простежується граматичне використання, специфіка і сфера вживання фразеологічних одиниць. Фразеологізми розміщені в алфавітному порядку. Їх значення ілюструються цитатним матеріалом, який у більшості випадків раніш  …
60.00 грн.
Словники від А до Я. Украiнський орфографiчний словник 80 000 слів Рекомендовано МОН
Украинский орфографический словарь заключен с учетом последних изменений в правописании. Кроме общеупотребительной лексики и распространенной терминологии, включены новые географические названия, имена людей, словотворни цепочки, по которым образованы новые слова, грамматический комментарий
37.00 грн.
Словники від А до Я. Універсальний словник 7 в 1. Українська мова та література
Предложенный универсальный словарь из украинского языка и литературы содержит словари: орфографический, синонимов, антонимов, паронимов, фразеологизмов и литературоведческих терминов в достаточном объеме. Пользование им поможет осознать богатство и лексическую стилевое, эмоциональное разнообразие …
47.00 грн.